Kursy

Kursy na każdym poziomie trwają dwa semestry i obejmują od 60 do 180 godzin lekcyjnych.

Zajęcia dla pracowników szkół wyższych odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia dla pozostałych słuchaczy organizowane są również dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (między godz. 16.00 a 20.00).  W zależności od rodzaju kursu każde spotkanie trwa 1 godz 30 min (2 x 45 min) lub 2 godz 15 min (3 x 45 min)

Liczba uczestników w grupie nie przekracza 15 słuchaczy.

Przyjęcia nowych słuchaczy odbywają się na podstawie testu kwalifikacyjnego bądź certyfikatu FCE lub CAE. Do zaliczenia kursu na poziomie nieegzaminacyjnym i promocji na poziom wyższy wymagane jest zdanie testu sprawdzającego umiejętności zdobyte w ciągu całego roku, przy czym frekwencja winna wynieść co najmniej 70 %. Promocja słuchaczy poziomów egzaminacyjnych zależy od wyniku zdanego egzaminu Cambridge lub od wyniku wewnętrznego egzaminu próbnego.

Studium wypracowało szereg standardowych procedur mających na celu stałe utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania. Regularnie współpracujemy też z University of Cambridge ESOL uczestnicząc w programie wstępnego testowania materiałów egzaminacyjnych FCE, CAE i CPE.