Academic English

Oferujemy obecnie dwa kursy Academic English:

Ponadto, w zależności od zapotrzebowania, możemy zaproponować:

  • kursy profilowane, zamawiane przez inne jednostki UWr, uwzględniające ich specyfikę,
  • krótkie (np. 30 godzin lekcyjnych), intensywne warsztaty specjalistyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej, np. pisanie tekstów akademickich, prowadzenie wykładów, ćwiczenia prezentacji konferencyjnych i umiejętności odpowiadania na pytania, doskonalenie wymowy, itp.
  • zajęcia dla studentów i doktorantów (w tym zajęć na poziomach wyższych C1-C2),
  • zajęcia Academic English i Academic Writing dla studentów studiujących w języku angielskim,
  • testy sprawdzające poziom znajomości języka wśród chętnych pracowników na danym wydziale, którzy nigdy nie byli słuchaczami Studium, bądź mieli dłuższą przerwę w nauce języka.