Academic English Advanced

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
7
Academic English Advanced
(Advanced non-exam)
Cambridge Academic English Advanced
Martin Hewings and Craig Thaine
CUP
IELTS: 1-2.5
Council of Europe: A1
Business English Certificate: BEC Preliminary
Cambridge English Language Assessment: Key English Test
IELTS: 3
Council of Europe: A2
Business English Certificate: BEC Vantage
: Cambridge English Language Assessment
Cambridge English Language Assessment: First Certificate in English
IELTS: 3.5-4.5
Council of Europe: B1
Business English Certificate: BEC Higher
Cambridge English Language Assessment: Preliminary English Test
IELTS: 5-6
Council of Europe: B2
Cambridge English Language Assessment: Certificate in Advanced English
IELTS: 6.5-7
Council of Europe: C1
Cambridge English Language Assessment: Certificate of Proficiency in English
IELTS: 7.5-9
Council of Europe: C2
: Business English Certificate
: IELTS
: Council of Europe
  • Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu pisania artykułów, opracowań, prowadzenia wykładów lub prezentacji.

  • Program zajęć przewiduje zarówno usystematyzowanie i rozwinięcie zasobów leksykalnych niezbędnych do wyrażania szeregu funkcji językowych znajdujących zastosowanie w akademickich tekstach pisanych, jak i powtórzenie zagadnień gramatycznych sprawiających największe trudności ich autorom.

  • Realizacja programu w istotnym stopniu zależy od indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Kurs obejmuje 75 godzin lekcyjnych w jednym semestrze (5 godzin tygodniowo).