Academic English Upper-Intermediate

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
5
Academic English Upper-intermediate
(Vantage)
Cambridge Academic English Upper Intermediate
Martin Hewings
CUP
  • Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu pisania artykułów, opracowań, prowadzenia wykładów lub prezentacji.

  • Program zajęć przewiduje zarówno usystematyzowanie i rozwinięcie zasobów leksykalnych niezbędnych do wyrażania szeregu funkcji językowych znajdujących zastosowanie w akademickich tekstach pisanych, jak i powtórzenie zagadnień gramatycznych sprawiających największe trudności ich autorom.

  • Realizacja programu w istotnym stopniu zależy od indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Kurs obejmuje 75 godzin lekcyjnych w jednym semestrze (5 godzin tygodniowo).