IELTS profil akademicki

 • Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu IELTS
 • Program kursu koncentruje się na doskonaleniu posiadanych umiejętności językowych oraz stwarza możliwość praktycznego zapoznania się ze wszystkimi rodzajami zadań egzaminacyjnych. Wymaga od uczestników dużego wkładu pracy własnej.
 • Jest przeznaczony dla osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. Zdały egzamin FCE na ocenę A lub B
  2. Zdały test kwalifikacyjny wykazując się bardzo dobrą znajomością języka - poziom 6 preCAE
  3. Zdały egzamin CAE
  4. Zdały egzamin CPE
 • IELTS daje miarodajną ocenę aktualnej znajomości języka przez osoby, które mają studiować lub pracować w warunkach, gdzie język angielski jest podstawą komunikacji i z tego względu uznawany jest jako kryterium kwalifikacyjne przez uniwersytety oraz pracodawców w wielu krajach, włącznie z Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Zjednoczonym Królestwem i Stanami Zjednoczonymi.

Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych (dwa semestry).