Kursy

W odpowiedzi na liczne prośby ogłaszamy nabór na kursy Refresher

dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proponujemy następujące poziomy zaawansowania:

 

Poziom A2

Poziom B1                          

Poziom B2                   

Poziom B2Plus             

Poziom C1/C2     

 

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 18 października 2021 i będą trwały 2 godziny lekcyjne (2 x45 min) raz w tygodniu.

Zajęcia zakończą się w czwartek, 30 czerwca 2022.

 

Opłata za jeden semestr zajęć (30 godzin lekcyjnych) wynosi 300 PLN, płatna przelewem na konto SINJA: 

 

UNIWERSYTET  WROCŁAWSKI

pl. Uniwersytecki 1

50- 137 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  4 O/Wrocław

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 

tytułem: BC  720-10-14-17


Prosimy o wniesienie należnej opłaty 3 tygodnie po rozpoczęciu kursu - ale nie później niż do 22 listopada 2021. 

Zgłoszenia na kurs Refresher na dany poziom prosimy przesyłać na adres elc@uwr.edu.pl

 

do czwartku, 30 września 2021.

Zgłaszając się na zajęcia na określonym poziomie zaawansowania, prosimy wziąć pod uwagę poziom, na którym Państwo ukończyli naukę języka angielskiego w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego.

Powinien to być kolejny poziom zaawansowania, czyli np. po kursie ukończonym na poziomie B2 zapraszamy na zajęcia w grupie na poziomie B2Plus.

 

Plan zajęć (dni i godziny) zostanie podany w dniu 30 września 2021 na stronie www.elc.uni.wroc.pl 

Uwaga: Słuchacze, którzy ukończyli kurs na poziomie C1Plus proszeni są o zgłaszanie się  na poziom zaawansowania C1/C2.

 

Liczba osób w grupie jest ograniczona.

O wpisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.