Academic English

W odpowiedzi na liczne prośby ogłaszamy nabór na  całoroczne kursy

Academic English

dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajęcia będą odbywały się na poziomach zaawansowania od A1 do C2.

 

 

Zajęcia rozpoczną się po 17. października 2021 i będą odbywały się dla poziomów B1 do  C2 raz w tygodniu (1 x 90 min); dla poziomów od A1 do  A2  dwa razy w tygodniu  (2 x 90 min).

 

Opłata za jeden semestr zajęć (30 godzin dydaktycznych) dla poziomów od B1 do C2 wynosi 300 zł. 

Opłata za jeden semestr zajęć (60 godzin dydaktycznych) dla poziomów od A1 do A2  wynosi 600 zł.

 

Prosimy o wniesienie należnej opłaty na konto SINJA w terminie 3. tygodni od rozpoczęcia semestru na konto:

 

UNIWERSYTET  WROCŁAWSKI

pl. Uniwersytecki 1

50- 137 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  4 O/Wrocław

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

tytułem: BC  720-10-14-17

 

 

Zgłoszenia na kurs Academic English prosimy przesyłać na adres

  

elc@uwr.edu.pl

 

do czwartku, 30 września 2021.

 

Zgłaszając się na zajęcia na określonym poziomie zaawansowania, prosimy wziąć pod uwagę poziom, na którym Państwo ukończyli naukę języka angielskiego w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego.

Powinien to być kolejny poziom zaawansowania, czyli np. po kursie ukończonym na poziomie B2zapraszamy na zajęcia w grupie na poziomie B2Plus.

 

Jeżeli Państwo nie uczestniczyli w kursie języka angielskiego w SINJA, będą  Państwo proszeni o napisanie testu kwalifikującego.

Plan zajęć (dni i godziny) zostanie podany w dniu 30 września 2021 na stronie www.elc.uni.wroc.pl 

Uwaga: Słuchacze, którzy ukończyli kurs na poziomie C1Plus proszeni są o zgłaszanie się  na poziom zaawansowania C1/C2.

Przewidywana liczba osób w grupie: 10.

O wpisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy serdecznie

 

Katarzyna Naglik

Dyrektor SINJA