English for Administration

Zajęcia będą odbywały się na poziomach zaawansowania od A1 do C2.

 

Zajęcia rozpoczną się po 17. października 2021 i będą odbywały się raz w tygodniu (1 x 90 min).

Opłata za jeden semestr zajęć (30 godzin dydaktycznych) wynosi 300 zł. 

Prosimy o wniesienie należnej opłaty na konto SINJA w terminie 3. tygodni od rozpoczęcia semestru na konto:

 

UNIWERSYTET  WROCŁAWSKI

pl. Uniwersytecki 1

50- 137 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  4 O/Wrocław

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

tytułem: BC  720-10-14-17

 

 

Zgłoszenia na kurs English for Administration prosimy przesyłać na adres

  

elc@uwr.edu.pl

 

do czwartku, 30 września 2021.

 

Zgłaszając się na zajęcia na określonym poziomie zaawansowania, prosimy wziąć pod uwagę poziom, na którym Państwo ukończyli naukę języka angielskiego w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego.

Powinien to być kolejny poziom zaawansowania, czyli np. po kursie ukończonym na poziomie B2zapraszamy na zajęcia w grupie na poziomie B2Plus.

Jeżeli Państwo nie uczestniczyli w kursie języka angielskiego w SINJA, będą  Państwo proszeni o napisanie testu kwalifikującego.

Plan zajęć (dni i godziny) zostanie podany w dniu 30 września 2021 na stronie www.elc.uni.wroc.pl 

Uwaga: Słuchacze, którzy ukończyli kurs na poziomie C1Plus proszeni są o zgłaszanie się  na poziom zaawansowania C1/C2.

Przewidywana liczba osób w grupie: 10.

O wpisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.