Kursy ogólne

Poziom Orientacyjna liczba godzin lekcyjnych umożliwiająca zakwalifikowanie na poziom Egzaminy Cambridge ELA*, które kandydat może zdawać po ukończeniu nauki na tym poziomie Poziomy wg Rady Europy Poziomy wg ALTE**
0 Beginner 0      
1 Starter 45   A1 Breakthrough
2 Elementary 90 KET A2 1
3 post-Elementary 270 PET, BEC Preliminary B1 2
4 pre-FCE 450      
5 FCE 630 FCE, BEC Vantage B2 3
6 pre-CAE 810      
7 CAE 990 CAE, BEC Higher C1 4
8 pre-CPE 1170      
9 CPE 1350 CPE C2 5

* English Language Assessment
** Association of Language Testers in Europe

Nowi słuchacze kwalifikowani są na poziomy na podstawie testu. Warunkiem otrzymania promocji na kolejny poziom jest zaliczenie testu kończącego roczny cykl nauczania. Egzaminy Cambridge nie są obowiązkowe. W celu kontynuowania nauki w Studium na poziomach pre-CAE i pre-CPE wystarczy zdać egzaminy próbne, odpowiednio FCE i CAE.