Poziom CAE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
7
CAE
(Advanced)
Gold Advanced
Clementine Annabell et al
Pearson
Cambridge English Language Assessment: Certificate in Advanced English
Council of Europe: C1
IELTS: 6.5-7
Business English Certificate: BEC Higher
  • Program kursu koncentruje się na przygotowaniu do egzaminu Cambridge Certificate in Advanced English, dlatego też główny nacisk kładzie się na tematy i sprawności językowe wymagane do jego zdania.
  • Każdemu z zadań egzaminacyjnych poświęca się wiele uwagi i słuchacze dokładnie zapoznają się z wszystkimi komponentami egzaminu. Realizacja programu umożliwia słuchaczom pracę w oparciu o różnorodne materiały oryginalne, co stwarza okazję do rozwoju wszystkich obszarów językowych w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Nieco większy nacisk kładziony jest na sprawności wymagające umiejętności praktycznego posługiwania się językiem , co jest realizowane przy pomocy szerokiego zakresu zadań obejmujących pisanie dla określonego czytelnika, interakcje werbalne, negocjowanie, itp.
  • Nauczyciel prowadzący ma obowiązek zapoznania słuchaczy z formatem egzaminu, zasadami oceniania i wymaganym minimum umiejętności.
  • Pod koniec drugiego semestru zostaje przeprowadzony egzamin próbny.

Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych (dwa semestry).

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C na egzaminie Cambridge English Language Assessment (ewentualnie wewnętrznym egzaminie próbnym). Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.