Poziom CPE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
9
CPE
(Mastery)
Proficiency Expert
Carol Nuttall et al
Pearson
Cambridge English Language Assessment: Certificate of Proficiency in English
Council of Europe: C2
IELTS: 7.5-9
  • Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu Cambridge Certificate of Proficiency in English.
  • Program koncentruje się na doskonaleniu posiadanych umiejętności językowych oraz stwarza możliwość praktycznego zapoznania się ze wszystkimi rodzajami zadań egzaminacyjnych. Wymaga od uczestników dużego wkładu pracy własnej.
  • Jest przeznaczony dla osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:
    1. W teście umiejętności po kursie preCPE uzyskały oceny A, B lub C
    2. Zdały test kwalifikacyjny wykazując się bardzo dobrą znajomością języka.
  • Egzamin CPE jest odpowiednikiem poziomu piątego ALTE (Związek Egzaminatorów Językowych w Europie). Jego zdanie oznacza uzyskanie świadectwa potwierdzającego najwyższy poziom umiejętności w zakresie języka angielskiego.
  • Pod koniec semestru letniego słuchacze przystępują do egzaminu próbnego.

Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych (dwa semestry)

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C na egzaminie Cambridge English Language Assessment (ewentualnie wewnętrznym egzaminie próbnym). Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.