Poziom FCE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
5
FCE
(Vantage)
Gold First
Jan Bell et al
Pearson
Cambridge English Language Assessment: First Certificate in English
Council of Europe: B2
IELTS: 5-6
Business English Certificate: BEC Vantage
  • Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu Cambridge First Certificate in English.
  • Program kursu obejmuje gruntowne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące umiejętności językowych, których opanowania wymagają poszczególne części egzaminu oraz zapewnia systematyczne ćwiczenie wszelkich zadań egzaminacyjnych.
  • Realizacja programu umożliwia słuchaczom pracę w oparciu o różnorodne materiały oryginalne, co stwarza okazję do rozwoju wszystkich obszarów językowych w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Egzamin FCE jest odpowiednikiem poziomu trzeciego ALTE (Związek Egzaminatorów Językowych w Europie). Osoby, które zdały ten egzamin, są zdolne do efektywnego posługiwania się językiem angielskim w wielu aspektach pracy biurowej, tak na stanowiskach urzędniczych jak i kierowniczych.
  • Pod koniec semestru letniego słuchacze przystępują do egzaminu próbnego.

Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych (dwa semestry)

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C na egzaminie Cambridge ESOL (ewentualnie wewnętrznym egzaminie próbnym). Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.