Poziom post-Elementary

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
3
post-Elementary
(Waystage)
Speakout Pre-intermediate
Antonia Clare
Pearson
Cambridge English Language Assessment: Key English Test
Council of Europe: A2
IELTS: 3
  • Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które uczyły się języka angielskiego przez okres dwóch lub trzech lat (około 300 godzin zegarowych).
  • Integruje i rozwija wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
  • Zajęcia na poziomie post-Elementary utrwalają i pogłębiają znajomość języka w celu osiągnięcia umiejętności niezbędnej do komunikowania się na poziomie podstawowym.
  • Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie ogólnej płynności w posługiwaniu się językiem w sytuacjach dnia codziennego.

Kurs obejmuje 150 godzin lekcyjnych (dwa semestry)

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C z testu końcowego. Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.