Poziom pre-CPE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
8
pre-CPE
(Mastery)
Global Advanced
Lindsay Clandfield et al
Macmillan
  • Jest to kurs wstępny dla osób przygotowujących się do egzaminu CPE w cyklu dwuletnim oraz kurs dla tych, którzy chcą podjąć naukę języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania.
  • Poszerza on znacząco posiadaną wiedzę i wymaga pracy z materiałami w wersji oryginalnej o znacznej długości i stopniu zaawansowania języka.
  • W części nawiązującej do egzaminu CPE stopniowo wyrabia umiejętności niezbędne do pomyślnego wykonania zadań egzaminacyjnych.
  • Zawiera część poświęconą ćwiczeniu wymowy i intonacji na poziomie zaawansowanym.
  • Aby rozpocząć kurs należy spełnić jeden z dwóch warunków:
    1. Uzyskać pozytywny wynik egzaminu CAE lub jego próbnej wersji (ocena A, B lub C)
    2. Zdać test kwalifikacyjny na poziomie CAE

Kurs obejmuje 150 godzin lekcyjnych (dwa semestry).

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C z testu końcowego. Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.