Poziom pre-FCE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
4
pre-FCE
(Threshold)
Speakout Intermediate
Antonia Clare
Pearson
Cambridge English Language Assessment: Preliminary English Test
Council of Europe: B1
IELTS: 3.5-4.5
Business English Certificate: BEC Preliminary
  • Kurs na poziomie średnio zaawansowanym poprzedzony jest dwoma rocznymi kursami obejmującymi razem 300 godzin lekcyjnych (Elementary i Post-elementary) realizowanych w trakcie czterech semestrów. Po jego ukończeniu uczący się przechodzą na dwusemestralny kurs kończący się egzaminem First Certificate in English (FCE).
  • Kurs obejmuje intensywne ćwiczenie czterech umiejętności (mówienia, pisania, czytania, słuchania) oraz gruntowną powtórkę podstawowych problemów gramatycznych.
  • Kurs motywuje uczących się do skutecznej nauki poprzez systematyczne ćwiczenie umiejętności językowych (mówienia, pisania, czytania, słuchania) niezbędnych w komunikacji oraz poprzez poruszanie tematów interesujących dla uczących się.
  • Kurs wzbogacany jest przez użycie dodatkowych materiałów, co gwarantuje realizację założonych celów dydaktycznych.
  • Postępy w nauce są w sposób regularny sprawdzane poprzez użycie testów.
  • Po ukończeniu kursu uczący się potrafią skutecznie używać języka angielskiego w procesie komunikacji.

Kurs obejmuje 150 godzin lekcyjnych (dwa semestry)

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C z testu końcowego. Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.