Poziom Starter

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
1
Beginner / Starter
Total English Elementary
Mark Foley
Longman
  • Kurs wprowadza podstawowe elementy gramatyki i funkcji języka angielskiego, naukę słownictwa, czterech umiejętności (mówienia, pisania, czytania, słuchania) oraz ćwiczenia w wymowie.
  • Gramatyka i funkcje języka koncentrują się na strukturach dostosowanych do stopnia zaawansowania uczących się.
  • Cztery umiejętności (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) ćwiczone są na przykładzie autentycznej angielszczyzny w motywujących i bezstresowych sytuacjach, przygotowując uczących się do samodzielnego użycia języka.
  • W ramach kursu uczący się ćwiczą podstawy wymowy angielskiej, którą udoskonalają na wyższych poziomach.
  • Tematy poruszane na zajęciach oraz słownictwo odnoszą się do autentycznych sytuacji życiowych, w jakich może w przyszłości znaleźć się uczestnik kursu.
  • Kurs wzbogacany jest przez użycie dodatkowych materiałów, co gwarantuje realizację założonych celów dydaktycznych.
  • Postępy w nauce są w sposób regularny testowane.

Kurs obejmuje 150 godzin lekcyjnych (dwa semestry)

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C z testu końcowego. Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.