Zapisy i opłaty

Przyjęcia słuchaczy odbywają się na podstawie testu kwalifikacyjnego bądź jakiegokolwiek certyfikatu. Po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom słuchacze rezerwują miejsce w grupie i po wniesieniu opłaty okazują dowód wpłaty za semestr w sekretariacie Studium. Opłata za kurs powinna być dokonywana przed rozpoczęciem semestru. Wszelkie zmiany terminów i wysokości wpłat wymagają zgody Dyrektora Studium. W przypadku rezygnacji z kursu po pierwszym tygodniu przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty. Od 2. do 5. tygodnia włącznie zwrócona kwota jest odpowiednio pomniejszona, zaś po tym terminie słuchacze tracą prawo do zwrotu opłaty. Osoby rozpoczynające naukę w drugim semestrze dostosowują się do cyklu metodycznego obejmującego cały rok akademicki.

Dolna granica wiekowa to 17 lat.

Nr konta dla wpłat za kursy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1
50 – 137 WROCŁAW

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  4 O/Wrocław

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
tytułem: BC 720 -10-14-17